Główna treść strony Aktualności

Serocki Bon Żłobkowy

Serocku bon żłobkowy jest świadczeniem przyznawanym w oparciu o uchwałę  Nr 228/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 r.,wraz z póżniejszymi zmianami pokrywanym w całości w budżetu gminy. Jest to  świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł  miesięcznie, które jest  kierowane do rodziców dzieci objętych  opieką przez niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy,  którzy  spełnią  łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie miasta i gminy Serock
  • rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock
  • dziecko w wieku od  20 tygodnia życia  do ukończenia  3 lat jest objęte opieką przez niepubliczny żłobek lub klub malucha przez co najmniej 8 godzin dziennie
  • pracują zawodowo lub wykonują inna pracę zarobkową oraz nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego i bezpłatnego
  • nie są dłużnikami gminy, gminnych zakładów i jednostek budżetowych, oraz nie są dłużnikami alimentacyjnymi.

Bon żłobkowy jest  przyznawany na rok szkolny.  Na każdy kolejny rok szkolny wnioski  można składać od 1 lipca.

wstecz

Powrót do topu strony