Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku  Anna Orłowska

Zastępca Kierownika Olga Kozłowska

Główna księgowa Halina Walkowska

Inspektor ds. obsługi administracyjnej i finansowej  Jowita Głowacka

Pracownicy socjalni:

                        Specjalista pracy socjalnej     Iwona Przybyszewska

                        Starszy pracownik socjalny    Olga Grohs

                        Pracownik socjalny                 Marlena Pydyszewska

Aspirant pracy socjalnej Patryk Podgórski

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych Elżbieta Błońska

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego Agnieszka Godlewska

Asystent rodziny Joanna Apalińska

Administrator (Klub Aktywności Społecznej) Sylwia Kobus

Starszy Wychowawca-Koordynator Barbara Wróblewska

Wychowawca Małgorzata Sajnóg

Opiekunki domowe:

                                        Grażyna Juras

                                   Ewa Kałuska

                                   Agnieszka Kopka

                                   Agnieszka Świderska

 

 

 

Powrót do topu strony