Główna treść strony Kadra

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku  Anna Orłowska

Zastępca Kierownika Olga Kozłowska

Główna księgowa Halina Walkowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej  Jowita Głowacka

Pracownicy socjalni:

                        Specjalista pracy socjalnej     Iwona Przybyszewska

                        Starszy pracownik socjalny                 Marlena Pydyszewska

                        Starszy pracownik socjalny                 Danuta Gołębiewska

                        Pracownik socjalny                             Anna Wasilewska

Aspirant pracy socjalnej Patryk Podgórski

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych Agnieszka Godlewska

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego Ewa Dytyniak

Inspektor ds. świadczeń 500+ Joanna Apalińska

Asystent rodziny Katarzyna Kozłowska

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej Sylwia Kobus

Starszy Wychowawca-Koordynator Barbara Wróblewska

Wychowawca w świetlicy w Woli Kełpińskiej Wioletta Jończyk

Administrator Klubu Aktywności Społecznej Iwona Sokołowska

Obsługa Klubu Seniora + w Szadkach:

                                                                 Katarzyna Kozłowska

                                                                 Żaneta Nalewajek

Koordynator usług opiekuńczych Magdalena Pudzianowska

Opiekunki domowe:
                                   Jolanta Grąbczewska

                                   Ewa Kałuska

                                   Agnieszka Kopka

                                   Dorota Olszewska

                                   Maria Ptasiewicz

                                   Alicja Schidler

                                   Agnieszka Świderska

                            

 

                                    

 

 

Powrót do topu strony