Rotator zdjęć

Główna treść strony PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

  • Program jest finansowany ze środków budżetu państwa

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku  realizuje Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”, na który składają się 2 moduły:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Koszt zadania: 41 087,00 zł, w tym:

kwota dofinansowania z budżetu wojewódzkiego: 32 869,00 zł

wkład własny gminy: 8 218,00 zł

Moduł II, którego celem jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, tj. poprzez zakup i nieodpłatne udostępnienie opasek bezpieczeństwa.

Koszt zadania: 13 890,00 zł, w tym:

kwota dofinansowania z budżetu wojewódzkiego: 7 280,00 zł

wkład własny gminy: 6 610,00 zł

 

Powrót do topu strony