Aktualności

 • Informacja

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Serocku informuje, że sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 • „Serockie Centrum Usług Społecznych”
  „Serockie Centrum Usług Społecznych”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku w dalszym ciągu realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego „Serockie Centrum Usług Społecznych”

 • Mama 4+
  Mama 4+

  Ustawa „Mama 4+” opublikowana. Kto dostanie świadczenie? Warunki, zasady.

 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  Od 1 stycznia 2019 r. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 • Zmiany w uchwale „Serocki bon żłobkowy”
  Zmiany w uchwale „Serocki bon żłobkowy”

  Z dniem  12 stycznia 2019 r. wchodzi w życie uchwała  Nr  21/IV/2018  Rady  Miejskiej  w Serocku.