Rotator zdjęć

Główna treść strony Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
z siedzibą w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8a

przyjmuje – terapeuta Marek Grunwald, tel.: 607188013

wtorek w godzinach 8.30 – 17.30

czwartek w godzinach 8.00 – 14.00

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Komisji mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15.

Przewodniczącą Komisji jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Orłowska

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in.:

- podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną,

- motywowanie osób uzaleznionych od alkoholu do poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu,

- koordynacja działań w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego należy składać do przewodniczącego Komisji.

AL-ANON

Spotkania grupy AL-ANON (dla rodzin alkoholików) odbywają się w  Klubie Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8a (dawna biblioteka) w soboty o godz. 16.30 - 18,00

drukuj całą stronę