Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 15, pok. Nr 3

przyjmuje – terapeuta Marek Grunwald, tel.: 607188013

wtorek     godz.   8.30 –14.30
czwartek  godz.   8.30 - 9.30    11.30-14.30

W ramach Punktu prowadzona jest Grupa Wsparcia o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

wtorek    godz.  14.30-17.30
czwartek godz.   9.30-11.30 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Komisji mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15.

Przewodniczącą Komisji jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Orłowska

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in.:

- podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną,

- motywowanie osób uzaleznionych od alkoholu do poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu,

- koordynacja działań w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego należy składać do przewodniczącego Komisji.

AL-ANON

Spotkania grupy AL-ANON (dla rodzin alkoholików) odbywają się w  Klubie Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8a (dawna biblioteka) w soboty o godz. 16.00

drukuj całą stronę

baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS