Rotator zdjęć

Główna treść strony Zakres zadań

Zakres zadań:

1. Pomoc społeczna;

2. Gminne programy osłonowe, w tym:

  • 1) Serocka Karta Dużej Rodziny 3+,
  • 2) Program w zakresie zmniejszania wydatków na leki,
  • 3) „Serocki bon żłobkowy”;

3. Usługi opiekuńcze;

4. Świadczenia rodzinne;

5. Fundusz alimentacyjny;

6. Program „Rodzina 500+”;

7. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny;

8. Wspieranie rodziny, w tym asysta rodziny,

9. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów;

10. Obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego;

11. Gminny Zespół Świetlic Środowiskowych;

12. Klub Aktywności Społecznej w Serocku;

13. Klub Seniora + w Szadkach;

14. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

15. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.

16. Wydawanie zaświadczeń do programu "Czyste powietrze";

17. Dodatek mieszkaniowy;

18. Dodatek osłonowy.

 

Powrót do topu strony