Rotator zdjęć

Główna treść strony Świetlice Środowiskowe

Organizacja i warunki przyjęcia

Świetlice środowiskowe prowadzą zorganizowaną działalność opiekuńczo - wychowawczą oraz pozwalają na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego po zajęciach szkolnych dzieci i młodzieży.

Celem działalności świetlic środowiskowych jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem  świetlic jest:

 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • rozwijanie kultury osobistej,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego.

Formy pracy świetlic:

 • edukacyjne – wyrównywanie zaległości w nauce poprzez pomoc w odrabianiu lekcji,
 • zajęcia rozwojowe – obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy oraz ryzykownych zachowań,
 • organizowanie wychowankom czasu wolnego: gry, zabawy, wycieczki itp.
 • zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków: plastyczne, rękodzieła, czytelnicze, kulinarne, układania puzzli, kinomana itp.
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny.

Każdego dnia zapewniamy wychowankom posiłek w postaci podwieczorków.

W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy półkolonie z atrakcyjnym programem dla wychowanków naszych świetlic.

Wychowanków do świetlic przyjmuje się na prośbę rodziców bądź prawnych opiekunów po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszeniowej.

Zespołem świetlic kieruje starszy wychowawca – koordynator Pani Barbara Wróblewska.

Fotorelacja Świetlica Wierzbica

 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica
 • Fotorelacja Świetlica Wierzbica

Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych

 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych
 • Prace podobiecznych Świetlic Środowiskowych

Świetlica Środowiskowa w Wierzbicy

Wierzbica 28 B

Świetlica  jest czynna od poniedziałku do   czwartku  w godz. 13.00 - 17.00

                                                                           piątek 12.00- 16.00

 

Starszy Wychowawca Barbara Wróblewska

http://www.ops.serock.pl/2279,swietlica-srodowiskowa-w-wierzbicy