Główna treść strony Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

tworzą osoby oddelegowane ze środowisk i instytucji  w celu podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do wypracowania i udzielania skutecznych  form pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy oraz ma za zadanie  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Skład osobowy Zespołu:

Karolina Boniecka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Legionowie
Jarosław Gos - przedstawiciel Komisariatu Policji w Serocku
Marcin Matusiak - przedstawiciel Komisariatu Policji w Serocku
Artur Miętek - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Legionowie
Iwona Przybyszewska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
Marlena Pydyszewska  - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku