Rotator zdjęć

Główna treść strony Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

tworzą osoby oddelegowane ze środowisk i instytucji  w celu podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów przemocy domowej. Działania Zespołu zmierzają do wypracowania i udzielania skutecznych  form pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy domowej, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy oraz ma za zadanie  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych domach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje się następujące osoby:

  • Iwona Przybyszewska — przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
  • Marlena Pydyszewska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
  • Marcin Matusiak — przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Serocku
  • Jarosław Gos — przedstawiciel Komisariatu Policji w Serocku
  • Beata Kruczyńska — przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku
  • Jolanta Kucharska — przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Serocku
  • Karolina Boniecka — przedstawiciel Sądu Rejonowego w Legionowie
  • Artur Miętek - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Legionowie.

 

Zarządzenie Nr 141 /B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Mieście i Gminie Serock: