Główna treść strony Przemoc domowa

Porady prawne

Porad prawnych udziela  radca prawny- Marcin Wyrobek

 w każdy czwartek  w godzinach 16.00 - 19.00.

Porady psychologiczne

Pomoc psychologiczna realizowana przez psychologa panią Aleksandrę Badeja – Pryciuk

w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie

z siedzibą w Klubie Aktywności Społecznej Serock ul. Kościuszki 8A

 

Sierpień 2021

  • 05.08   15:30-18:30
  • 16.08    15:00-18:00

Wrzesień 2021

  • 09.09   15:30-18:30
  • 16.09    15:30-18:30

 

Zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

tworzą osoby oddelegowane ze środowisk i instytucji  w celu podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do wypracowania i udzielania skutecznych  form pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy oraz ma za zadanie  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Skład osobowy Zespołu:

 

 1. Karolina Boniecka
 2. Mariusz Łapiński
 3. Marcin Matusiak
 4. Artur Miętek
 5. Zbigniew Prusinowski
 6. Iwona Przybyszewska

 

                                                      

 


 

drukuj całą stronę