Główna treść strony Przemoc domowa

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

tworzą osoby oddelegowane ze środowisk i instytucji  w celu podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do wypracowania i udzielania skutecznych  form pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy oraz ma za zadanie  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Skład osobowy Zespołu:

 

 1. Karolina Boniecka
 2. Mariusz Łapiński
 3. Marcin Matusiak
 4. Artur Miętek
 5. Zbigniew Prusinowski
 6. Iwona Przybyszewska

 

                                                      

 


 

Porady prawne

Porad prawnych udziela  radca prawny- Marcin Wyrobek

 w każdy czwartek  w godzinach 16.00 - 19.00.

Porady psychologiczne

Od lipca 2019 r. wznawiamy bezpłatną pomoc psychologiczną

dla mieszkańców miasta i gminy Serock.

Pomoc psychologiczna realizowana przez psychologa panią Aleksandrę Badeja – Pryciuk

w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie

z siedzibą w Klubie Aktywności Społecznej Serock ul. Kościuszki 8A w godzinach 15.30 – 18.30

W miesiącu kwietniu:

07.04; 14.04; 21.04; 28.04 (wtorki) w godzinach 12:30 - 14:00

tylko konsultację telefoniczne

pod numerem telefonu 504-44-78-25

 

Zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy

 

 

 

drukuj całą stronę

Dane kontaktowe

 • Ośrodek
  Pomocy Społecznej

 • ul. Kościuszki 15,
  05-140 Serock

 • tel. +48 22 782 61 18
  tel. +48 22 782 71 39
  tel. +48 22 506 51 18

 • ops@serock.pl

Stopka strony

baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS