Główna treść strony Przemoc domowa

Porady prawne

Porad prawnych udziela  radca prawny- Marcin Wyrobek

 w każdy czwartek  w godzinach 16.00 - 19.00.

Porady psychologiczne

Pomoc psychologiczna realizowana przez psychologa panią Aleksandrę Badeja – Pryciuk

w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie

z siedzibą w Klubie Aktywności Społecznej Serock ul. Kościuszki 8A w godzinach 15.30 – 18.30

w miesiącu maju: 18 (poniedziałek) oraz 21 (czwartek)

w czerwcu: 1 oraz 15 (poniedziałki)

w lipcu: 2 oraz 16 (czwartki)

w sierpniu: 10 oraz 24 (poniedziałki)

w wrześniu: 3 oraz 17 (czwartki)

w październiku: 5 oraz 19 (poniedziałki)

w listopadzie: 5 oraz 19 (czwartki)

w grudniu: 3 oraz 17 (czwartki)

 

 

Zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

tworzą osoby oddelegowane ze środowisk i instytucji  w celu podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do wypracowania i udzielania skutecznych  form pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy oraz ma za zadanie  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Skład osobowy Zespołu:

 

  1. Karolina Boniecka
  2. Mariusz Łapiński
  3. Marcin Matusiak
  4. Artur Miętek
  5. Zbigniew Prusinowski
  6. Iwona Przybyszewska

 

                                                      

 


 

drukuj całą stronę

baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS