Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

tworzą osoby oddelegowane ze środowisk i instytucji  w celu podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do wypracowania i udzielania skutecznych  form pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy oraz ma za zadanie  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Skład osobowy Zespołu:

 

  1. Karolina Boniecka
  2. Olga Grohs
  3. Mariusz Łapiński
  4. Marcin Matusiak
  5. Artur Miętek
  6. Zbigniew Prusinowski
  7. Iwona Przybyszewska
  8. Magdalena Zawacka

 

                                                      

 


 

Porady prawne

Porad prawnych udziela  radca prawny- Marcin Wyrobek

 w każdy czwartek  w godzinach 16.00 - 19.00.

Porady psychologiczne

Porady psychologiczne udzielane są przez psychologa - Patrycję Wosik-Wesołkowską w 2 i 4 poniedziałek  miesiąca  w godzinach 16.00 - 19.00. 

 

drukuj całą stronę