Rotator zdjęć

Główna treść strony Aktualności

  • loga

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”

Miasto i Gmina Serock

przystąpiła do programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej pn.

„Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024


Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego


Kwota dofinansowania: 29 232  zł

Realizator Programu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

Cele programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.          

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.         

Krótki opis programu

Planowane jest wsparcie w postaci  opieki wytchnieniowej realizowane  w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Usługi opieki wytchnieniowej będą skierowana do 7 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- 2 osobami posiadającymi orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 5 dzieci do czasu ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.                                    

Ogólna liczba godzin opieki wytchnieniowej wyniesie nie więcej niż 630.

 

wstecz

Powrót do topu strony