Główna treść strony Aktualności

  • loga

„Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Miasto i Gmina Serock

przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

„Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego


Kwota dofinansowania: 27 371,96 zł

Całkowita wartość projektu: 27 371,96 zł

Realizator Programu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku

Okres realizacji programu na terenie Miasta i Gminy Serock: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Cele programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.          

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.         

Krótki opis programu

W ramach programu wsparcie w ramach opieki wytchnieniowej realizowane jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Zaplanowano, że z pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej skorzystają 3 osoby. Zaplanowano ogółem nie więcej niż 672 godzin w okresie realizacji programu.

 

wstecz

Powrót do topu strony