Główna treść strony Projekt „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”

  • Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock

Klub Senior+ w Szadkach

czynny w poniedziałki, wtorki i piątki

Zajęcia w zakresie:

  1.   gimnastyki usprawniającej
  2.  fizjoterapii
  3.  zdrowego odżywiania
  4.  poradnictwa psychologicznego
  5. poradnictwa prawnego
  6.  rozwijające umiejętności i zainteresowania.

Uczestnikom zapewniamy dojazd.

Uczestnicy otrzymują harmonogramy zajęć z podanymi godzinami. W  większości zajęć  uczestnicy są dzieleni na grupy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ proszone są o zapoznanie z Regulaminem oraz wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, które są do pobrania tutaj: Regulamin, formularz rekrutacyjny

i dostarczenie   (lub przesłanie pocztą) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15.

  • Klub Seniora w Szadkach

Teleopieka

Usługa w zakresie teleopieki adresowana jest do osób niesamodzielnych (w szczególności zamieszkujących samotnie) z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Osoba  zakwalifikowana do teleopieki zostaje wyposażona w opaskę, za pomocą której może nadać sygnał s.o.s do całodobowego systemu monitoringu. Opaska jest wyposażona w system głośnomówiący służący do porozumiewania się z centrum monitoringu.

Osoba korzystająca z teleopieki jest nadzorowana przez opiekuna osoby niesamodzielnej.

Osoby zainteresowane proszone są wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych tutaj: Regulamin, formularz

i dostarczenie (lub przesłanie pocztą) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15.

  • teleopieka

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione zostało utworzone dla osoby niepełnosprawnej. Osoba skierowana do mieszkania chronionego ma zapewniony nadzór asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Senior +

Szadki 6B

05-140 Serock

Klub Seniora w Szadkach

[obiekt mapy] Klub Seniora w Szadkach
Powrót do topu strony