Rotator zdjęć

Główna treść strony „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”

  • Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock

Z dniem 30 listopada 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

W ramach zapewnienia trwałości projektu Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Serocku ogłasza gotowość przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 24 m-ce:

  • świadczenia usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania wraz z usługą teleopieki dla 40  beneficjentów (osób niesamodzielnych)
  • zapewnienie działalności Klubu Seniora + w Szadkach dla 20 osób
  • zapewnienie funkcjonowania mieszkania chronionego dla jednej osoby
  • Klub Seniora w Szadkach

Klub Senior +

Szadki 6B

05-140 Serock

Klub Seniora w Szadkach

[obiekt mapy] Klub Seniora w Szadkach
Powrót do topu strony