Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego

Serock ul. Pułtuska 16

(naprzeciwko NETTO)

Tel. 504 44 78 25

Wypożyczalnia jest czynna:

Środa w godz. 8.00 – 13.00

Czwartek w godz. 11.00 – 16.00

Wypożyczalnia została utworzona w ramach Projektu ,,Serockie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Regulamin Wypożyczalni określający zasady wypożyczania sprzętu dostępny tutaj:

drukuj (Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego)

[obiekt mapy] Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego

drukuj ()

drukuj całą stronę