Rotator zdjęć

Główna treść strony Aktualności

Dodatek gazowy

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego, tj.:

- 2 100 w gospodarstwie jednoosobowym

- 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

oraz:

 - wnioskodawca, jest tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do gospodarstwa domowego

- należy załączyć kopie faktur VAT i dowody ich opłacenia.

Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku

wstecz

Powrót do topu strony