Główna treść strony Aktualności

  • Przyjazny OPS Serock

Przyjazny OPS Serock

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Serocku poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych OPS w Serocku od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych OPS w okresie od 01.09.2019r. do 28.02.2021r. służące poprawie jakości obsługi klientów OPS w Serocku.

Grupa docelowa:- OPS w Serocku i jego wszyscy pracownicy, tj. 20 os.;

Główne wskaźniki do osiągnięcia:

- Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpiło oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych - 1

- Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej objętych wsparciem w celu zmiany systemu organizacyjnego - 1

- Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przystosowanych do realizacji funkcji związanych z oddzieleniem pracy socjalnej od czynności

administracyjnej, w ramach projektu - 1

- Liczba pracowników OPS w Serocku objętych wsparciem w ramach projektu - 20

- Liczba szkoleń przeprowadzonych dla pracowników OPS w Serocku w ramach projektu 8

Zadania:

      1.Przygotowanie OPS w Serocku do wprowadzenia zmiany organizacyjnej

  1. Wsparcie kompetencji pracowników OPS w Serocku
  2. Realizacja zadań OPS w Serocku wg nowego modelu funkcjonowania

Projekt realizowany będzie w ramach kwot ryczałtowych.

Dofinansowanie: 267 053,75 zł

Wkład UE: 225 072,90 zł

wstecz

Powrót do topu strony