Główna treść strony Aktualności

  • Przyjazny OPS Serock

Przyjazny OPS Serock

Z dniem 28 lutego 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „Przyjazny OPS Serock” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach zapewnienia trwałości projektu Ośrodek Pomocy Społecznej  w Serocku przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 18 m-ce utrzymuje wdrożone w ramach ww. projektu zmiany organizacyjne oraz nie zostanie zmiejszona liczba zatrudnionych pracowników socjalnych.

 

wstecz

Powrót do topu strony