Główna treść strony Rejestry zbiorów danych osobowych

Rejestry zbiorów danych osobowych

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rejestry zbiorów danych osobowych:

1. REJESTR DANYCH OSOBOWYCH O PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEROCKU

2. OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

3. REJESTR DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, WOBEC KTÓRYCH  PODEJMOWANE  SĄ DZIAŁANIA W OPARCIU O USTAWĘ O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIALANIU ALKOHOLIZMOWI

4. REJESTR DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO STYPENDIÓW SZKOLNYCH

5. OSOBY OBJĘTE GMINNYMI PROGRAMAMI OSŁONOWYMI

6. REJESTR DANYCH OSOBOWYCH OBJĘTYCH POMOCĄ RODZINA  500+

Powyższe rejestry dostępne są do wglądu na stronie internetowej GIODO

www.giodo.gov.pl

 

drukuj całą stronę

Powrót do topu strony