Główna treść strony Sytuacje kryzysowe

W Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz w Punktach Konsultacyjnych można uzyskać pomoc w sytuacjach występowania przemocy domowej oraz uzależnienia od alkoholu.

Podstrona zawiera opis dostępnych form pomocy.