• Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt z Funduszu...

Opis

Serockie Centrum Usług Społecznych

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 067 607,55 zł

 

Z dniem 30 września 2019 r. skończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

W ramach zapewnienia trwałości projektu Ośrodek Pomocy Społecznej  w dalszym ciągu będzie realizował zadania:

  • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • Klub Seniora  w siedzibie Klubu Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8A w  poniedziałki i piątki w godz. 11.30 – 12.30
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego przeniesiona do  Klubu  Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8A  w środy w godz. 11.00 – 13.00

 

 

baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS