Główna treść strony Aktualności

Świadczenie dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy

Świadczenie dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 120 dni.

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Co zrobić, aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w  Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 15.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek - Czwartek 800 - 1600
Piątek 800  - 1400

 

Pliki do pobrania:

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres ,w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o świadczenie pieniężne?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.

Czy gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy  gminy.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Czy  świadczenie przysługuje jeśli zapewnia się wyłącznie zakwaterowanie?

Nie. Przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia.

wstecz

Powrót do topu strony