Zmiany w uchwale „Serocki bon żłobkowy”

Z dniem  12 stycznia 2019 r. wchodzi w życie uchwała  Nr  21/IV/2018  Rady  Miejskiej  w Serocku

z dnia  19 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę  w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”.

Zmiany polegają na tym, że Bon żłobkowy będzie przysługiwał:

-  rodzicom dziecka od ukończenia 20 tygodnia życia,

-  oraz   osobom , które nie rozliczały się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania terenu Miasta i Gminy Serock złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia  się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok w którym składany jest wniosek o przyznanie bonu, jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce  zamieszkania na terenie Miasta  i Gminy Serock.

 

 

wstecz

Powrót do topu strony
baner toplayer
Zmiana godzin pracy OPS