Główna treść strony Aktualności

Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Miło jest nam zakomunikować, że rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych jest obecnie 21 osób. Usługi świadczą 4 opiekunki. Projekt zakłada objecie usługami 30 osób i zatrudnienie 6 opiekunów. W dniu 16.02.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg na realizacje usług opiekuńczych przez kolejnych 2 opiekunów, i od marca planujemy objąć usługami kolejne osoby.

Rozpoczęły się również zajęcia w Klubie Seniora w siedzibie Klubu Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8A. W dniu 14 lutego zajęcia prowadziła rehabilitantka, udzielała również indywidualnych konsultacji. Do Klubu Seniora przystąpiło 30 osób, czyli tyle ile zakłada projekt. Kolejne chętne osoby są wpisywane na listę rezerwową. Wkrótce zamieścimy szczegółowy harmonogram zajęć.

Przy ulicy Pułtuskiej 16 – w lokalu po aptece zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Obecnie trwa procedura wyłonienia dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego. Z chwilą uruchomienia wypożyczalni poinformujemy o dostępnym sprzęcie, zasadach wypożyczania oraz godzinach otwarcia.
 

Anna Orłowska

Kierownik OPS

  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...
  • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze...

wstecz

Powrót do topu strony