• Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt z Funduszu...

Opis

Serockie Centrum Usług Społecznych

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 067 607,55 zł

W ramach programu zapewniamy:

  1. Usługi opiekuńcze w domu – dla osób niesamodzielnych, które wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego

  2. Zajęcia w Klubie Seniora, Serock ul. Kościuszki 8A, które będą obejmowały:

  3. zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania

  4. gimnastyka z ćwiczeniami usprawniającymi

  5. zajęcia z rehabilitantem

  6. poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne – indywidualne i grupowe

  7. wykłady ze specjalistami, np. lekarze różnych specjalności, dietetyk

  8. zajęcia komputerowe

  9. Możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 22 782 61 18