• Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt z Funduszu...

Zamówienia publiczne

 

- Organizacja usług dowozu uczestników projektu "Serockie Centrum Usług Społecznych"

 


zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-02-16 godz. 12:40 do poniedziałek 2018-02-26 godz. 09:00

-  Usługi szkoleniowe i doradcze w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” - OPS.221.1.2018

zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-01-10 godz. 10:50 do środa 2018-01-17 godz. 13:30 piątek 2018-01-19 godz. 08:30 wtorek 2018-01-23 godz. 13:30 
data zakończenia: poniedziałek 2018-01-29 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2018-01-30 11:00

-  Usługi opiekuńcze w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” - OPS.221.1.2.2017

zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-12-29 godz. 12:50 do wtorek 2018-01-09 godz. 08:15
data zakończenia: czwartek 2018-01-11 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2018-01-11 10:00

 

Opis

Serockie Centrum Usług Społecznych

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 067 607,55 zł

W ramach programu zapewniamy:

  1. Usługi opiekuńcze w domu – dla osób niesamodzielnych, które wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego

  2. Zajęcia w Klubie Seniora, Serock ul. Kościuszki 8A, które będą obejmowały:

  3. zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania

  4. gimnastyka z ćwiczeniami usprawniającymi

  5. zajęcia z rehabilitantem

  6. poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne – indywidualne i grupowe

  7. wykłady ze specjalistami, np. lekarze różnych specjalności, dietetyk

  8. zajęcia komputerowe

  9. Możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 22 782 61 18